Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;
Kaptanın Bahçesi olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("Kanun") uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak  Kanun'dan kaynaklanan haklarla ilgili bilgilendirmek isteriz.
1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler
Kaptanın Bahçesi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yukumluluklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Kaptanın Bahçesi ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlu, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlu?, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.
2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları
Kaptanın Bahçesi olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak uzere her turlu kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, guncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden duzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörulen sure kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Kaptanın Bahçesi 'nın birlikte çalıştığı özel-tuzel kişilerle ya da kanunen yukumlu olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Turkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tuzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.
Kaptanın Bahçesi muşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Kaptanın Bahçesi ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halukarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.
3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kaptanın Bahçesi , söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen guvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli guvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yurutulmesi, veri sahipleri ile muşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla göruşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz muşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak uzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.
4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun ("Kanun") 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kaptanın Bahçesi ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:
a) Kaptanın Bahçesi 'nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
c) Kaptanın Bahçesi 'nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı uçuncu kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların duzeltilmesini isteme,
e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin duzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı uçuncu kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin munhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.
Göruş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ünvanı : Kaptanın Bahçesi
Telefonu: 0850 255 01 85
Mersis No: 
Vergi Dairesi: Burhaniye V.D
Vergi Numarası: 4230083850
Adresi: Ağacık Mah. Ağacık Sok. No:29 Burhaniye / Balıkesir
Gizlilik ve Güvenlik
Kaptanın Bahçesi Online Shop, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Kaptanın Bahçesi Online Shop sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Kaptanın Bahçesi Online Shop bünyesinde kullanılmaktadır. Kaptanın Bahçesi Online Shop, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Kaptanın Bahçesi Online Shop veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Kaptanın Bahçesi Online Shop arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Çerez Kullanımı
Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.
Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).
Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.
Kaptanın Bahçesi
Adresi: Ağacık Mah. Ağacık Sok. No:29 Burhaniye/Balıkesir
Telefonu: 08502550185
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR